Đào tạo về CPR và Sơ cứu để đánh chặn đam mê giảng dạy và sử dụng nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn đầu tiên để dạy CPR chất lượng cao. Chúng tôi tin tưởng vào việc hỗ trợ đầy đủ cho sinh viên của mình để cung cấp sự tự tin và đào tạo cần thiết để can thiệp khi đối mặt với tình huống khẩn cấp trong môi trường lâm sàng hoặc công cộng.

TRONG KHOẢNG

nmhAwOVXSOWWPyrPFYYC2A_edited.jpg
Mary Giangrande BSN RN CFRN


Chủ nhân

Các bác sĩ cho biết thêm:

Y tá đã đăng ký với hơn 16 năm kinh nghiệm, bắt đầu sự nghiệp tại ICU và sau đó chuyển sang Vận chuyển Chăm sóc Quan trọng, ER và trở lại ICU.

Các chứng chỉ bao gồm; CFRN, ​​ACLS, PALS, NRP, TNCC, BLS, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ BLS và Người hướng dẫn ACLS, Người hướng dẫn BLS và ACLS của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ.