17863416100926108.jpg
pals .jpeg

Interception CPR cung cấp các chứng nhận về Hỗ trợ Đời sống Tim mạch Nâng cao của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (ACLS), Hỗ trợ Cuộc sống Cơ bản (BLS), Heartsaver CPR, AED và First Aid.

Các bác sĩ cho biết thêm:

NGAY BÂY GIỜ CHÀO ĐÓN ACLS, BLS và Heartsaver CPR AED KỸ NĂNG Sơ cứu ban đầu KIỂM TRA CÁC PHIÊN BẢN HÀNG THÁNG TRONG DOWNTOWN FORT WAYNE.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Ngoài các buổi học kỹ năng hàng tháng của chúng tôi, Interception tiếp tục cung cấp các dịch vụ di động cho bạn hoặc nơi làm việc của bạn.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Phục vụ Fort Wayne, Indiana và các khu vực xung quanh.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Cập nhật COVID-19: Tuân theo hướng dẫn của CDC

  • Instagram
  • Facebook Social Icon